Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ: ΤΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ!


ΑΠΟ ΒΑΓ­ΓΕ­ΛΙΩ ΚΑ­ΡΑ­ΚΑ­ΤΣΑ­ΝΗ ΣΤΟ ΙΟΥΝ 27, 2019

Άλ­λο­τε το κα­ρα­βά­νι των τα­ξι­δευ­τών
σω­τη­ρία ήταν για τον άν­θρω­πο.
Πα­ράλ­λη­λα όμως χα­ρά­ζο­νταν και ο δρό­μος του με­τα­ξιού…

Σή­με­ρα και οι δύο δρό­μοι
σπέρ­νουν θά­να­το κι έχουν οσμή σά­πιας σάρ­κας.
Τα όρνια ακό­νι­ζαν από καιρό
τα νύχια και το ράμ­φος τους.

Μα υπάρ­χουν και τα κα­ρα­βά­νια των τρε­λών κι ονει­ρο­πό­λων,
που σμί­γουν την ανα­το­λή με τη δύση,
το χθες με το Αύριο,
το δικό μας, το κα­τά­δι­κο μας!

Κι εκεί που σή­με­ρα κεί­το­νται πτώ­μα­τα
που θρέ­φουν τη γη με το αίμα της τάξης μας,
Αύριο θα φυ­τρώ­σουν αγριο­λού­λου­δα
που αντέ­χουν στην ανομ­βρία
και στις κα­ται­γί­δες τις τρο­πι­κές.

Γι’ αυτό το Αύριο
Κά­νου­με αλυ­σί­δα αν­θρώ­πι­νη
και αγκα­λιά­ζου­με κάθε κα­τα­τρεγ­μέ­νο
κάθε θύμα της βαρ­βα­ρό­τη­τας
κι ας είναι η διά­γνω­ση μας
Τρε­λοί μέχρι θα­νά­του.

Εκεί­νοι που μας δια­γνώ­νουν σή­με­ρα
Αύριο ίσως να ‘ναι μαζί μας
ίσως κι απέ­να­ντι
και θα χουν τρε­λα­θεί απ’ την ιδέα

ότι ο άν­θρω­πος μπο­ρεί να ζήσει
και θα ζήσει σαν άν­θρω­πος!!!
Και θα τα­ξι­δεύ­ει στον κόσμο
Λεύ­τε­ρος δίχως μέτρα προ­στα­σί­ας.

ΑμΕΑ, Λο­γο­τέ­χνης, Αντι­πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου Γυ­ναι­κών Αρ­χα­νών -ΟΓΕ

Πηγή: https://atexnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.